Υδρογόνο & Ενέργεια

Μετάβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας

Η ενεργειακή μετάβαση από τις τρέχουσες και γνωστές μορφές ενέργειας στις νέες ανανεώσιμες μορφές αποτελεί πλέον μια παγκόσμια πρόκληση καθώς τα χρονικά περιθώρια για το περιβάλλον και τη γη στενεύουν ολοένα γρηγορότερα.  Πλέον είμαστε αντιμέτωποι με την κλιματική αλλαγή, την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ελαχιστοποίηση των πόρων του πλανήτη και την ανησυχία για την δημοσία υγεία. Καθώς βιώνουμε αυτές τις προκλήσεις κρίνεται όλο και πιο σημαντική η αλλαγή στον τρόπο που οι χώρες παράγουν ενέργεια για να καλύψουν ένα μέρος των αναγκών τους.

Σήμερα, η πλειοψηφία των ενεργειακών αναγκών καλύπτεται από ορυκτούς πόρους (π.χ. πετρέλαιο, φυσικό αέριο, λιγνίτη), ωστόσο η διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη και με την πάροδο των χρόνων μειώνονται συνεχώς. Ο σημαντικότερος παράγοντας όμως για την μείωση της χρήση τους, είναι η συμβολή τους στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, εξαιτίας των βλαβερών ρύπων που παράγονται κατά την καύση τους. Η μεταστροφή στις ανανεώσιμες και καθαρές πηγές ενέργειας, όπως ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική και υδρογόνο, αποτελεί την λύση για τις αυξανόμενες ενεργειακές μας ανάγκες.

Τα πλεονεκτήματα είναι αρκετά, μεταξύ των οποίων:
 • Διατήρηση των ορυκτών πόρων
 • Ελαχιστοποίηση των ρύπων CO2 και των υπόλοιπων βλαβερών σωματιδίων
 • Καθαρότερος αέρας και καλύτερη ποιότητα ζωής
 • Ενεργειακή, οικονομική και τοπική ανάπτυξη κρατών – περιοχών
 • Συμμετοχή τοπικών φορέων για την συνεχή δημιουργία νέων ενεργειακών έργων
Hydrogen energy

Τι είναι το υδρογόνο

Το υδρογόνο είναι αμέταλλο χημικό στοιχείο και αποτελεί το πιο άφθονο στοιχείο του σύμπαντος, καθώς είναι το κύριο συστατικό του ήλιου. Στη γη το συναντάμε σε αφθονία μέσω του νερού (Η2Ο) και γι’ αυτό αποτελεί την κύρια πηγή του. Για να χρησιμοποιηθεί το υδρογόνο πρέπει να απομονωθεί από το οξυγόνο, κάτι που γίνεται με διάφορες διεργασίες, όπως η ηλεκτρόλυση του νερού.

Η χρήση του υδρογόνου και τα πλεονεκτήματά του 

Η χρήση του καθαρού υδρογόνου ως ανανεώσιμη μορφή ενέργειας πετυχαίνει τα εξής:
 • Απανθρακοποίηση: συνδυασμός ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μηδενικές εκπομπές CO2 και σωματιδίων.
 • Αποκέντρωση: παραγωγή και αξιοποίηση τοπικής ενέργειας
 • Βελτιστοποίηση: αξιοποίηση της πλεονασματικής παραγωγής μέσω έξυπνης διαχείρισης δικτύου

Αποτελεί το μοναδικό ενεργειακό φορέα που μπορεί το πλεόνασμά του σε ηλεκτρικό ρεύμα να αποθηκευτεί και να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανική χρήση, οικιακή χρήση και για χρήση στις μεταφορές. Χρησιμοποιείται σε υγρή μορφή για βιομηχανικές διεργασίες, μετατρέπεται σε καθαρό καύσιμο για τα οχήματα με μηδενικές εκπομπές ρύπων, ή χρησιμοποιείται για τη διευκόλυνση της αποθήκευσης και της ευελιξίας σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

hydrogen energy

Τα βασικά πλεονεκτήματα από τη χρήση του υδρογόνου είναι τα εξής:
 • Χρησιμοποιείται σε πολλούς τομείς, καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος των απαιτούμενων ενεργειακών αναγκών.
 • Μη ρυπογόνος ενεργειακός φορέας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλές μορφές (π.χ υγρή μορφή, ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμο)
 • Δημιουργία θέσεων εργασίας και περαιτέρω ανάπτυξη των τεχνολογιών γύρω από την χρήση του υδρογόνου.
 • Ανάπτυξη δικτύου παραγωγής, αποθήκευσης και διαμοιρασμού της ενέργειας που δημιουργείται.

Σχετικά

Ηλεκτρολογικές Εφαρμογές Βιομηχανίας
Η τεχνική ομάδα μας έχει τις απαραίτητες γνώσεις για να φέρει εις πέρας και την πιο απαιτητική εφαρμογή!

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

22620 57856 - Γραφείο
6939 730 331 - Κινητό
Σταύρου Σκλιά 24,
Οινόφυτα Βοιωτίας